Меню
Количка

Общи условия


ОБЩИ УСЛОВИЯ

за покупко-продажба

през он-лайн магазин www.estynatural.com за електронна търговия

Настоящите Общи условия са в сила между:

„ВИА МЕДИА“ ООД, ЕИК 131334732, Наричано за краткост Доставчик, от една страна

И от друга – лицето съгласило се с настоящите Общи условия, наричано по-долу за краткост Потребител, във връзка със заявяването и закупуването на стоки чрез он-лайн магазин.

І. Предмет на Общите условия

1. Настоящият документ урежда взаимоотношенията между Доставчика и Потребителите, които използват настоящия он-лайн магазин за покупка на стоки.

2. С натискането на обект, картинка, линк, бутон (различен от този на Общите условия), разположен на уебсайта се счита, че Вие като Потребител приемате и безусловно сте съгласни с описаните по-долу Общи условия.

3. Настоящият документ е съобразен с Законодателството и нормативните актове на Република България, както и с изискванията на Закона за защита на потребителите (ЗЗП). Потребител, който не е съгласен с Общите условия на он-лайн магазин www.estynatural.com , моля да не осъществява поръчки през него.

ІІ. Условия за използване на онлайн магазина.

4. Потребителят попълва форма за регистрация, в която дава личните си данни,  необходими за извършване на доставката от Куриерската фирма – име, фамилия, валиден адрес за доставка, телефонен номер и и- майл адрес.

5. С отбелязването в полето „Прочетох и се съгласявам с условията за ползване“, Потребителят декларира, че е запознат и приема Общите условия на он-лайн магазина. Потребителят получава потвърждение на поръчката и с потвърждението се счита, че договорът е сключен.

6. Доставчикът публикува на страницата изображение на продуктите, описание, цена, количество на всеки артикул, допълнителна информация за състав и действие, подпомагащо направата на информиран избор от страна на Потребителя.

ІІІ. Доставка на стоката

7. След направена поръчка Представител на он-лайн магазина се свързва с Потребителя по телефон или и-майл, с цел потвърждаване на поръчката .Доставчикът запазва правото си да откаже заявената поръчка в случаите, че няма наличност от поръчания продукт или да удължи срока за доставка, ако попълнените данни от Потребителя са невалидни или непълни.

8. Потребителят може да откаже или промени поръчката преди нейното потвърждение от Представител на он-лайн магазина. Потвърждението на поръчката се извършва в рамките на работния ден ако е направена преди 17 часа, или на следващия ден, ако е направена след 17ч.

В случите на неработен ден или официални празници, потвърждението става в първия работен ден.

9. Продажната цена посочена за различните артикули е в Български лева, с вкл. ДДС.

10. Стойността на разходите по доставката от Куриерската фирма не са включени в продажната цена. Информация за тях се предоставя след направа на поръчката.

11. Срещу всеки артикул на сайта има информация за срока на изпълнение на поръчката, като потребителят получава допълнително  информация за доставката при потвърждаване на конкретната заявка. Срокът за доставяне на продуктите, поръчани през www.estynatural.com е различен за всеки артикул, като за наличните продукти е 1-3 дни, а останалите в общите случаи е в рамките на 10-14 работни дни, считано от датата на потвърждение на заявката и плащане на цената. Само в  случаите, когато цената се плаща, чрез наложен платеж, срокът започва да тече от датата на потвърждение на поръчката.

12. Съгласно разпоредбите на българското законодателство, всеки Потребител има съответните права да се откаже от направена поръчка, спазвайки  следните условия:

12.1Можете да смените продуктите в срок от 7 календарни дни при следните условия:

12.1.1 Ако продуктите не са отваряни, ползвани или повредени и с оригинална опаковка. Разходите по транспортирането от клиента до доставчика, както и повторното изпращане от доставчика към клиента са за сметка на Потребителя.

12.1.2 Стоки от раздел  „Промоции“ или намалени стоки не подлежат на замяна.

12.1.3 Една стока може да бъде подменена едва след известие от страна на Потребителя на и-мейл shop@estynatural.com и при наличност. В притивен случай замяната не може да бъде извършена.

12.1.4 Ако Доставчикът установи липси или повреди по стоката, не е длъжен да извърши замяната.

12.1.5 Ако е установена липса или повреда, за която Доставчикът е отговорен, разходите по повторната доставка се поемат от Доставчика.

12.2 Можете да върнете продуктите в срок от 7 календарни дни при следните условия:

12.2.1 Ако продуктите не са отваряни, ползвани или повредени с оригинална опаковка. Разходите по транспортирането от клиента до доставчика, както и повторното изпращане от доставчика към клиента са за сметка на Потребителя.

12.2.2 Стойността на върнатата стока може да бъде възстановена на посочена от клиента банкова сметка в срок от 14 дена или да бъде използвана като бонус при пазаруване на сайта.

12.2.3 Стоки от раздел „Промоции“ не подлежат на връщане.

12.3 Можете да заявите отказ от направена поръчка на сайта в рамките на 24 часа след пускането на поръчката като:

12.3.1 Изпратите и-мейл на shop@estynatural.com от e-mail адреса, който сте попълнили във формуляра за поръчки с текст, че искате да се откажете поръчката, както и номера на тази поръчка, получен при направата и.

12.3.2 Една поръчка се смята за отменена едва когато получите e-mail с потвърждение от наша страна, че сме получили Вашия e-mail с отказ.

13. Веднага след доставката Потребителят се задължава да прегледа внимателно стоката и при евентуални повреди, удари или други щети трябва да информира незабавно Доставчика. В случай, че бъдат установени щети, които са получени при транспортирането, Доставчикът не носи отговорност. При посочени неверни данни – адрес, телефон за доставка, Доставчикът не е обвързан с изпълнението на поръчката.

14. При предаване на стоката от Куриерската фирма на потребителя се подписват придружаващите я документи, а при наличие на транспортни щети се прави протокол.

15. При неоснователен отказ от получаване на заявената поръчка, Потребителят дължи на Куриерската фирма разходите по доставката и връщането на стоката.

16. В случите, че Потребителят не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката, Доставчикът се освобождава от задължението да достави заявената за покупка стока.

ІІІ. Права и задължения на Доставчика.

17. Доставчикът има право да променя съдържанието и информацията на онлайн магазина – цени, количество, начин на плащане, доставка, дизайн, технология. В случай, че се налага промяна по вече направена поръчка, Представител на Доставчика се свързва с Потребителя, за да го уведоми за промяната и дали Потребителя ще потвърди покупката при променените условия.

18. При неспазване на задълженията на Потребителя, Доставчикът има право незабавно и без предупреждение да спре достъпа на Потребителя и трети лица до потребителския му профил, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията от страна на Потребителя. В този случай Доставчикът има право да сезира компетентните Държавни органи за установяване на съответното нарушение.

ІV. Права и задължения на Потребителя

19. Потребителят има право:

19.1. Да върне закупената от него стока от онлайн магазин www.estynatural.com в срок от седем работни дни от доставката. Стоката трябва да е в пълна окомплектовка, в оригиналната си опаковка, с ненакърнено съдържание и в добър търговски вид. Само в този случай Потребителят има право да получи обратно заплатената от него сума в 14- дневен срок от получаването на стоката, по банков път в сметка посочена от него на и-майл адреса на Доставчика. В случаите на връщане на продукт и рекламация Потребителят е длъжен да уведоми по телефон или майл. Разходите по доставката на върнатата стока са за сметка на Потребителя. Описани в чл.12.

19.2. Достъп до съдържанието на онлайн магазина, при спазване на условията и изискванията за достъп, освен в случаите извън контрола на Доставчика.

19.3. Достъп и корекции по подадените лични данни.

20. Потребителят е длъжен:

20.1. Да посочи валиден телефон и адрес за доставка и e-mail адрес за кореспонденция;

20.2. Да плати цената на заявената от него стока;

20.3. Да заплати разходите по доставката;

20.4. Да не подава фиктивни или невалидни поръчки или друга невярна информация;

20.5. Да спазва реда и условията за предявяване на рекламации, публикувани на сайта www.estynatural.com и се счита за обвързан с тези условия;

20.6. Да спазва Българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала добрите нрави на обществото.;

20.7. Носи пълна отговорност за опазване на своето потребителско име и парола. Потребителят е длъжен незабавно да уведоми Доставчика в случай на неправомерен достъп чрез неговото потребителско име и парола, както и винаги когато съществува опастност от такова.

20.8. Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително и правото на интелектуална собственост.

20.9. Да не се намесва в правилното действие на он-лайн магазина, да не осуетява неговото функциониране, да не осъществява достъп извън осигурения му, да не възпрепятства използването му от други Потребители.

20.10.Да не извлича информационни ресурси от базата данни на магазина.

V. Заплащане

21. Заплащането на поръчаната стока може да се извърши :

21.1. С „наложен платеж“ – в брой на Представител на Куриерската фирма при доставката;

21.2. С банков превод по сметката посочена в он-лайн магазина ;

21.3. С дебитна или кредитна карта.

VІ. Заключителни разпоредби

     22. В случай, че някоя от клаузите на настоящите Общи условия се окаже или стане недействителна или неприложима, това не влияе на останалите клаузи. Недействителната или неприложима клауза ще бъде заместена от повелителна правна норма или от такава действителна или приложима клауза, с която ще бъде постигната в максимална степен стопанската цел на настоящите Общи условия. Същото важи и за евентуални празнини в Общите условия.

      23. Всички спорове, породени от сключен договор при тези Общи условия, включително споровете, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, ще се решават от страните чрез преговори. В случай, че не може да бъде постигнато доброволно решаване, спорът се отнася за решаване до компетентния съд съобразно българското законодателство.


Този уебсайт използва бисквитки(cookies), тъй като те са важни за работата му. Използвайки нашите услуги, Вие се съгласявате с това.